خبرنگار سانا: شهادت دو جوان و زخمی شدن دو جوان دیگر بر اثر انفجار مین به جا ماند از گروه های تروریستی در حومه سلمیه