خبرنگار سانا: به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد آزادسازی قنیطره، رهبری شاخه حزب بعث عربی سوسیالیستی در قنیطره با همکاری این استان جشنواره ای را در میدان العلم برگزار می نماید