آغاز روند حل و فصل در شهر قاره در حومه دمشق

حومه دمشق – سانا

خبرنگار سانا از آغاز فرآیند حل و فصل در شهر قاره  و اطراف آن در حومه دمشق خبر داد.

این حل وفصل ها فرصتی را برای همه ساکنان منطقه که مایل به حل و فصل  وضعیت خود هستند فراهم می کند.

ادامه دارد….