خبرنگار سانا: ایستگاه تبدیل برق تل تمر 20 / 66 کیلو ولت که درپی حمله توپخانه ای اشغالگران ترکیه از مدار خارج شده بود وارد مدار شد