همراهی دوربین سانا با گشت هوایی ارتش روسیه در حومه قامشلی