خبرنگار سانا: شهادت میزر سعید العمارین، رئیس انجمن زنبورداران درعا به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در محله غربی شهر نوی در حومه غربی درعا