وزیر گردشگری با حضور در مجلس: مجوز تاسیس 188 واحد گردشگری با سرمایه بالغ بر 665 میلیارد لیر اعطا شد

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل هشتمین اجلاس خود به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس به بررسی عملکرد وزارت گردشگری پرداخت.

وزیر گردشگری محمد رامی مرتينی امروز با حضور در نشست مجلس عملکرد وزارت گردشگری را مطرح کرد.

وزیر مرتینی توضیح داد: وزارت تا الان مجوزها برای تاسیس 188 واحد گردشگری با سرمایه بالغ بر 665 میلیارد لیر را اعطا کرد.