وزارت دفاع روسیه: 3 مقر فرماندهی، 13 نقطه تجمع نیروها و تجهیزات جنگی اوکراین و 4 انبار مهمات در جمهوری های خلق دونتسک و لوگانسک با موشک های با دقت بالا منهدم شد