عــاجــل وزارت دفاع روسیه: 4 انبار مهمات، دو مرکز فرماندهی و تجمع نیروی انسانی و تجهیزات نظامی وابسته به نیروهای اوکراینی در 18 منطقه منهدم شدند