صباغ: سوریه از برخی کشورها می خواهد که سیاست های اشتباه خود را کنار بگذارند و با همکاری مسئولانه با آنها رویکردی سازنده اتخاذ کنند، به دور از هرگونه ملاحظاتی که با منافع سوری ها مغایرت دارد

 

 

شاهد أيضاً

صباغ: سوریه اقدامات رژیم ترکیه و عدم اجرای تعهدات قبلی خود در چارچوب توافق‌های آستانه و تفاهم‌نامه سوچی را محکوم می‌کند و مجدداً اظهارات رئیس‌جمهور این رژیم درباره ایجاد منطقه موسوم به «منطقه امن» شمال سوریه را رد می‌کند