جشنواره برداشت گل رز دمشق آغاز شد

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند