الجعفری با معاون وزیر امور خارجه ویتنام راه های تقویت همکاری و هماهنگی بین دو کشور را بررسی کرد

دمشق – سانا

دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و اتباع خارجی امروز طی تماسی تلفنی با فام کوانگ هیو معاون وزیر امور خارجه ویتنام درباره تقویت همکاری های دوجانبه بین دو کشور دوست و افزایش هماهنگی و رایزنی بین آنها در مجامع بین المللی گفتگو کرد.

الجعفری از مواضع اصولی ویتنام و حمایت این کشور از سوریه در زمان عضویت آن در شورای امنیت قدردانی و بر اهمیت مشترکات دو کشور به ویژه عضویت آنها در گروه کشورهای همفکر، جنبش غیرمتعهدها و گروه 77 و دوستان دفاع از منشور تاکید کرد.

الجعفری با استقبال از معرفی سفیر غیر مقیم ویتنام در سوریه بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف و هماهنگی مواضع دو کشور برای مقابله با اقدامات غیرقانونی اقتصادی اجباری یکجانبه تحمیل شده توسط آمریکا و غرب بر مردمان جهان تاکید کرد.

به نوبه خود معاون وزیر ویتنام روابط تاریخی دو کشور و موضع حمایتی سوریه از مبارزه ویتنام برای استقلال و تمامیت ارضی خود و مقابله با تجاوزات آمریکا را ستود.