رئیس جمهور بشار اسد در دیدار با هیئت پارلمانی موریتانی: جنگ علیه این منطقه اساساً جنگ فکری و اعتقادی و این جنگ از جنگ نظامی خطرناک‌تر و تأثیر آن بیشتر است

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد یک هیئت پارلمانی موریتانی به ریاست المصطفى صهيب رئیس کمیته دوستی پارلمانی موریتانی سوریه در مجلس موریتانی را به حضور پذیرفت.

رئیس جمهور در دیدار با این هیئت ضمن تأکید بر نقش ملت ها در حفظ ثبات منطقه، گفت: جنگ علیه منطقه، جنگ فکری و اعتقادی است.

در این دیدار درباره تازه‌ترین تحولات کشورهای عربی و نقش اساسی ملت‌ها در ثبات منطقه از طریق حفظ هویت و پایبندی به آن، بحث و تبادل نظر شد.

رئیس جمهور بشار اسد در این دیدار گفت: جنگ علیه این منطقه اساساً جنگ فکری و اعتقادی بوده و این جنگ از جنگ نظامی خطرناک‌تر و تأثیر آن بیشتر است.

رئیس جمهور ادامه داد: مردم موریتانی همیشه و در مراحل مختلف به هویت و وابستگی عربی پایبند بوده است.

رئیس جمهور بشار اسد همچنین بر اهمیت سفرهای متقابل بین هیئت‌های پارلمانی و مردمی بین دو کشور و بهره برداری از نتایج این سفرها و تبدیل آن به ایده‌ها و ساز و کارهای عملی برای نزدیک کردن بین ملت‌ها و تأمین منافع آنها تأکید کرد.

هیئت پارلمانی موریتانی نیز در این دیدار از مواضع سوریه و پایبندی آن به مسائل محوری عربی تقدیر و به جایگاه ویژه سوریه نزد همه ملت موریتانی اشاره کرد.

این هیئت پارلمانی بر تداوم حمایت ملت موریتانی از ملت سوریه در عرصه مبارزه با تروریسم تأکید کرد و افزود: جنگ تروریستی نه فقط ملت سوریه بلکه همه ملت‌های پایبند به ماهیت عربی آنها را هدف قرار داده است.