لاوروف: واشنگتن و متحدانش نمی توانند به نظام تک قطبی بازگردند

مسكو-سانا

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: اصل امنیت غیرقابل تقسیم است و یکی از اولویت های اصلی ما بوده و هست.

وی نیز گفت: ما پیشنهاد امضای قراردادی را دادیم که امنیت اروپا را تضمین کند، اما غرب به تعهدات خود در خصوص عدم گسترش ناتو به شرق عمل نکرد.

لاوروف افزود: غرب تلاش می کند اوکراین را به ناتو بکشاید، سلاح های تهاجمی  مستقر و پایگاه های نظامی در خاک این کشور نیز ایجاد می کند. کی یف توافقات مینسک را اجرا نکرد و این وظیفه ما بود که از منافع خود محافظت کنیم.

لاوروف ادامه داد: آمریکا و متحدان غربی آن خواهان دنیای چندقطبی نیستند، اما نمی توانند به نظام تک قطبی بازگردند.

ادامه دارد..