وزارت امور خارجه روسیه: واکنش روسیه به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به گام های آینده آنها بستگی دارد… وضعیت جهان پس از پیوستن آنها به شدت تغییر خواهد کرد

وزارت امور خارجه روسیه: واکنش روسیه به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به گام های آینده آنها بستگی دارد… وضعیت جهان پس از پیوستن آنها به شدت تغییر خواهد کرد

شاهد أيضاً

لحظه به لحظه با تحولات عملیات نظامی روسیه در اوکراین

موسکو: نیروهای اوکراین با بمباران ها نیروگاه کاخوفسکایا ادامه می‌دهند