وزارت امور خارجه و مهاجران: ادعای مندرج در بیانیه دولت آمریکا مبنی بر اعطای مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی در شمال شرق و شمال غرب سوریه و ادعاهای وزارت خزانه داری آمریکا چیزی جز ادامه این رویکرد مخرب نیست که با تعهدات بین المللی آمریکا در مبارزه با تروریسم و ​​تعهد به وحدت سرزمین و مردم سوریه در تضاد است

وزارت امور خارجه و مهاجران: ادعای مندرج در بیانیه دولت آمریکا مبنی بر اعطای مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی در شمال شرق و شمال غرب سوریه و ادعاهای وزارت خزانه داری آمریکا چیزی جز ادامه این رویکرد مخرب نیست که با تعهدات بین المللی آمریکا در مبارزه با تروریسم و ​​تعهد به وحدت سرزمین و مردم سوریه در تضاد است

شاهد أيضاً

از سرگیری پمپاژ آب به مناطق مهاجرین و اطراف آن پس از تعمیر خط توزیع

دمشق-سانا شرکت عمومی آب آشامیدنی و فاضلاب در دمشق از سرگیری روند پمپاژ آب به …