وزارت خارجه و مهاجران: جمهوری عربی سوریه مصمم است این توطئه جدید و تمام نیروهای پشت آن را شکست دهد و از همه مردم وفادار ما در شمال شرق و شمال غرب سوریه می خواهد که در مقابل این توطئه جدید بایستند و آن را سرنگون کنند

 

 

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه روسیه: : “تهدیدات هسته ای” از سوی روسیه اعلام نشده و نخواهد شد و استفاده مسکو از سلاح هسته ای صرفا بر اساس منطق بازدارندگی است