وزارت امور خارجه و مهاجران: اقدامات اجباری یکجانبه مسئول تخریب زیرساخت ها در سوریه است 

وزارت امور خارجه و مهاجران: اقدامات اجباری یکجانبه مسئول تخریب زیرساخت ها در سوریه است 

شاهد أيضاً

از سرگیری پمپاژ آب به مناطق مهاجرین و اطراف آن پس از تعمیر خط توزیع

دمشق-سانا شرکت عمومی آب آشامیدنی و فاضلاب در دمشق از سرگیری روند پمپاژ آب به …