نبنزیا: اطلاعاتی در مورد آزمایش داروهای خطرناک در دو بیمارستان روانپزشکی در استان خارکف وجود دارد و واشنگتن از ایجاد مکانیسم راستی آزمایی تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین خودداری می کند

نبنزیا: اطلاعاتی در مورد آزمایش داروهای خطرناک در دو بیمارستان روانپزشکی در استان خارکف وجود دارد و واشنگتن از ایجاد مکانیسم راستی آزمایی تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین خودداری می کند

شاهد أيضاً

اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها برای سال 2022 را منتشر می کند

دمشق-سانا امروز اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها در سوریه برای سال 2022 را …