صح النوم.. اولین سریال سوری است که در ماه رمضان پخش شد

دمشق – سانا

پخش سریال ها در ماه رمضان به یک سنت تبدیل شده‌است که تولیدکنندگان و کانال‌های تلویزیونی جهت جذب تماشاگران بیشتر از آن برای دهه‌ها استفاده می کنند.

بسياری از مردم نمی دانند که این سنت با سریال صح النوم شروع شده است که اولین سریال سوری است که در ماه رمضان پخش شد.

سریال صح النوم که در سال هزار و نهصد و هفتاد و دو پنجمین اکران شد، ثمر همکاری بین هنرمندان درید لحام و نهاد قلعی بود.

قسمت اول دیالوگ اين سريال توسط نهاد قلعی نوشته شد و خلدون المالح کارگردانی این اثر را بر عهده داشته است.

تولید کنندگان سریال صح النوم از ابتدا قصد داشتند که این سریال در ماه رمضان پخش کنند وبهمین دلیل گفتگوهای درباره روزه و نزدیک شدن افطار و دیگر جزئیات ماه رمضان در آن قرار دادند.

به گفته هنرمند درید لحام  قرار بود هنرمند فقید رفیق السبیعی در سریال صح النوم شرکت کند اما وی مشغول کار هنری دیگری بود.

همچنین قرار بود هنرمند خانم منى واصف نقش فطوم را بازی کند اما قلعی و المالح هنرمند خانم نجاح حفیظ را ترجیح دادند.

رویدادهای این سریال در هتل سنتی به نام “صح النوم” متعلق به صاحب آن /فطوم حيص بيص/ در محله /کل مین ایدو اله/ رخ می دهد.

غوار الطوشه که یک کارمند ساده در این هتل کار می کند به دنبال بدست آوردن قلب فطوم بود اما با رسیدن  /حسنی البورظان/ به هتل، فطوم عاشق وی شد و دعواها و ماجراجویی‌هایی که غوار برای دور نگه داشتن حسنی از فطوم انجام می‌دهد آغاز می‌شود.

سریال صح النوم آنقدر در پایتخت های عربی بیننده داشت که زمان پخش این سریال خیابان ها از جمعیت خالی می شد.

غیاث