واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد: رئیس جمهور اوکراین اتهامات بی اساس علیه کشور من مطرح می کند و ما او را مسئول این اتهامات بی اساس می دانیم

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد: رئیس جمهور اوکراین اتهامات بی اساس علیه کشور من مطرح می کند و ما او را مسئول این اتهامات بی اساس می دانیم

شاهد أيضاً

اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها برای سال 2022 را منتشر می کند

دمشق-سانا امروز اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها در سوریه برای سال 2022 را …