رسیدگی به وضعیت ده ها نفر تحت تعقیب در شهر دیر الزور و السبخه در رقه

دير الزور و رقه – سانا

ده ها نفر تحت تعقیب در شهر دیر الزور و السبخه در رقه امروز بر اساس توافق حل وفصل ارائه شده توسط دولت به فرایند حل وفصل پیوستند.

خبرنگار سانا در مرکز سالن العامل در شهر دیر الزور از ادامه عملیات رسیدگی به اوضاع درمیان حضور گسترده افراد تحت تعقیب خبر داد.

وی همچنین به تسهیلات ارائه شده توسط کمیسیون های متخصص و همکاری اهالی و چهره ها اشاره کرد.

خبرنگار سانا در شهرک السبخه در حومه شرقی رقه همچنین تاکید کرد که شماری از افراد تحت تعقیب امروز از کمیته حل وفصل مراجعه کردند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.