دفاع روسیه: نیروهای مسلح روسیه به عملیات خود در اوکراین ادامه داده و در 24 ساعت گذشته 11 کیلومتر پیشروی کرده اند