جعفری: جنگ تروریستی، اشغالگری و اقدامات اجباری پیامدهای فاجعه باری بر وضعیت حقوق بشر در سوریه داشته است

ژنو-سانا

دكتر بشار جعفری، معاون وزیر خارجه و مهاجران تاکید کرد که جنگ تروریستی علیه سوریه، اشغال خارجی بخشی از خاک این کشور و ادامه حمایت خارجی از تروریسم، پیامدهای فاجعه باری بر وضعیت حقوق بشر در این کشور داشته است که اعمال اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه توسط کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه شهروندان سوری موجب تشدید آن شد.

جعفری رئیس کمیته ملی مرتبط با تهیه گزارش ملی برای سومین جلسه سازوکار بازبینی دوره ای جهانی امروز در بیانیه ای در شورای حقوق بشر توضیح داد: سوریه سومین گزارش ملی خود را علیرغم چالش هایی که با آن مواجه است، در چارچوب تمایل به اجرای تعهدات بین المللی خود و اعتقاد به همکاری بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد به موقع به شورا ارائه می کند.

جعفری اشاره کرد که گزارش ملی با مشارکت بخش‌های مختلف دولتی تهیه شد و این گزارش، تحت عنوان الگوی استاندارد، بر پاسخ به توصیه های پذیرفته شده از دور قبل و بر ارائه اطلاعات مربوط به تحولات سوریه در زمینه تقویت و حمایت از حقوق بشر تمرکز داشت.

جعفری توضیح داد: اگرچه اکثر توصیه‌هایی که در آن دور به سوریه ارائه شد، انگیزه‌های سیاسی داشتند و به حقوق بشر مرتبط نبودند، سوریه متعهد شد که روی اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده در دور دوم مکانیسم کار کند.

جعفری در ادامه گفت: با گذشت چندین سال از آغاز بحران سوریه، لازم به یادآوری است که از سال 2011، سوریه با یک جنگ سیستماتیک تروریستی و اشغال خارجی بخشی از خاک خود با تداوم حمایت های خارجی از گروهک های تروریستی مواجه بوده است و این چالش‌های بزرگ پیامدهای فاجعه‌باری بر وضعیت حقوق بشر در سوریه داشت که اعمال اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه توسط کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه شهروندان سوری موجب تشدید آن شد.

معاون وزیر خارجه و مهاجران توضیح داد: گزارش ملی بر کار مقامات مقننه، قضایی و اجرایی، تلاش های دولت برای بازسازی و حفاظت از حقوق شهروندی سوری در سطح ملی در چارچوب امکانات موجود و دستیابی به اهداف برنامه 2030 برای توسعه پایدار، رسیدگی به همه‌گیری کووید-19، و ایجاد محیطی برای بازگشت آوارگان سوری به سرزمین خود، تاکید دارد که در این زمینه، دولت بسته ای از اقدامات را برای تقویت چارچوب نهادی از جمله اجرای انتخابات قانون اساسی مانند انتخابات ریاست جمهوری 2021، انتخابات مجلس خلق 2016-2020 ، انتخابات اداره محلی در سال 2019، تشکیل مجدد کمیسیون عالی امداد در سال 2017، با هدف پاسخگویی به نیازهای میلیون ها نفر از مردم آسیب دیده از پیامدهای بحران، جنگ تروریستی و اقدامات اجباری یکجانبه، اتخاذ کرده است.

معاون وزیر خارجه و مهاجران تاکید کرد که سوریه متعهد است به قواعد حقوق بین‌الملل حقوق بشر و ارائه گزارش‌های دوره‌ای خود، در شرایط موجود، به نهادهای معاهده‌ای که عضو آن است و کمیته های ملی را برای پیگیری اجرای مشاهدات نهایی صادر شده توسط این نهادها تشکیل داد..وپنجمین گزارش دوره ای خود در مورد حقوق کودک در سال 2019 مورد بحث قرار گرفت و گزارش خود را به کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها ارسال و گزارش خود را در مورد حقوق مدنی و سیاسی ارائه کرد..و سوریه در حال ارائه گزارش های خود به کمیته های حقوق افراد دارای معلولیت و کمیته رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است.

جعفری در ادامه گفت: سوریه بر اساس وظیفه قانون اساسی خود و در راستای اصول قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه و بر اساس اصول اقدام بشردوستانه، رسیدن کمک های بشردوستانه به تمام مناطق خود را از طریق خطوط و بدون تبعیض، از جمله مناطقی که دسترسی به آن دشوار است یا توسط گروه های تروریستی محاصره شده، تسهیل کرد.

جعفری گفت: این گزارش بدون توضیح صحنه دردناک جولان اشغالی سوریه با توجه به مسائل حقوق بشری کامل نمی شود..همانطور که وضعیت در آن در شدت و غیرانسانی بودن تمام رنج مردم ما خلاصه می شود.

معاون وزیر خارجه و مهاجران تاکید کرد که نقض ارجاعات حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در رابطه با جولان اشغالی سوریه از سوی “اسرائیل”، نقض مضاعف است که ناگزیر نیازمند بالا بردن پاسخگویی به سطوح بالاتر متناسب با میزان جنایات اسرائیلی از جمله اخراج “اسرائیل” از سازمان بین المللی و مجازات جنایتکاران آن و الزام آن به پایان دادن به اشغالگری اسرائیلی در جولان اشغالی سوریه است.

کاربران فضای مجازی می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ در کانال خبری ما در تلگرام با کلیک بر لینک زیر عضو شوید و مهمترین عناوین خبری را در قالب پیامک های خبری دریافت کنید.

https://t.me/sanapersian