وزارت صنعت وانجمن مدیریت کیفیت.. امضای تفاهم نامه طرح مشترک وبرگزاری  دوره های تخصصی

دمشق-سانا

تدوین طرح مشترک برای اشاعه مفاهیم مدیریت وارزیابی کیفیت و برگزاری دوره های تخصصی در این راستا در مواضع تولیدی با هماهنگی با اتحادیه اتاق های صنعت و شهر های صنعتی برجسته ترین پیشنهادات مطرح شده امروز در دیدار زیاد صباغ وزیر صنعت با رئیس و اعضای انجمن علمی سوری کیفیت بود.

حاضرین در این نشست امکان انعقاد تفاهم نامه بین انجمن و مرکز توسعه مدیریت و بهره وری به منظور برگزاری دوره های آموزشی و مشارکت با سازمان استاندارد و اندازه شناسی و مرکز آزمون های صنعتی و همچنین برگزاری همایش های دوره ای تخصصی با کیفیت و ارتقای سطح فعالیت وتولید عده ای از شرکت ها وموسسات تولیدی از جمله مواد غذایی ومهندسی وسیمان را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

در این نشست به مکانیسم های افزایش رقابت پذیری نهادهای صنعتی از طریق تولید محصولی با کیفیت بالا که موجب جلب اعتماد مصرف کننده می شود و اصلاح مشخصات استاندارد سوریه به گونه ای که با استانداردهای کیفیت بین المللی منطبق باشد، پرداخته شد

شاهد أيضاً

مجلس خلق: شهدای پادگان پارلمان در برابر استعمارگر فرانسوی تابلوی قهرمانانه جاودانه کشیدند

دمشق-سانا مجلس خلق تاکید کرد که قهرمانان پادگان پارلمان سوریه که در اثر تجاوزات وحشیانه …