عــاجــل سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران با هرگونه اقدام نظامی ترکیه در سوریه مخالف است، زیرا این اقدام نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور است و منجر به تشدید بیشتر تنش خواهد شد

بارش برف، تعدادی از استان های کشور را سفید پوش کرد

سویدا..

قنیطره..

حسکه..

حمص ..