عــاجــل سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران با هرگونه اقدام نظامی ترکیه در سوریه مخالف است، زیرا این اقدام نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور است و منجر به تشدید بیشتر تنش خواهد شد