سومین ماه روند حل و فصل در دیرالزور

دير الزور- سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد که بیش از 26 هزار نفر به روند حل و فصل در دیرالزور که از سه ماه پیش شروع شد، پیوستند.

خبرنگار توضیح داد: روند حل و فصل همچنان در مرکز شهرک الشمیطیه ادامه دارد.