دستور رئیس جمهور بشار اسد برای افزایش یارانه تحصیلی دانش آموزان فرزندان شهدا، جانبازان و مفقودین که در خارج از مدارس فرزندان شهدا مشغول به تحصیل هستند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز با صدور دستوری یارانه تحصیلی دانش آموزان فرزندان شهدا و جانبازان و مفقودین را که در خارج از مدارس فرزندان شهدا مشغول به تحصیل هستند، سه برابر افزایش داد.