بازداشت 5 فلسطینی در طولکرم توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر امروز 5 فلسطینی در شهر طولکرم در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری/وفا/ گفت: نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک زيتا 5 فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر دیروز 4 فلسطینی در جنین در کرانه باختری را بازداشت کردند.