ادامه حفاری و سرقت آثار باستانی سوریه توسط مزدوران اشغالگر ترکیه

حلب-سانا

مزدوران اشغالگر ترکیه به اقدامات جنایتکارانه سازماندهی شده خود علیه میراث سوریه ادامه دادند و روند جدید حفاری آثار باستانی را تحت نظارت مستقیم سازمان اطلاعات ترکیه در پای تپه باستانی دودری در منطقه عفرین اشغالی در شمال حلب را تشدید کردند.

منابع محلی به خبرنگار /سانا/ گفتند: تروریست های که از حمایت نیروهای اشغالگر ترکیه برخوردار هستند، مجددا عملیات تکمیل کاوش و لایروبی خاک در پای تپه باستانی دودری تشدید کردند علاوه بر گسترش عملیات حفاری برای رسیدن به اراضی مجاور با استفاده از تجهیزات نو که توسط نیروهای اشغالگر ترکیه در اختیار آنها قرار داده شده است.

این منابع خاطرنشان کردند: نیروهای اشغالگر ترکیه مزدوران تروریست خود را به جستجوی آثار باستانی هدایت کردند تا آنها را به دلالان آثار باستانی ترکیه بفروشند، در حالی که نیروهای اشغالگر ترکیه به دنبال تصرف آثار باستانی هستند که تاریخ منطقه و هویت سوری آن را حفظ می کند.

گفتنی است که تروریست‌ها با همکاری با باستان‌شناسان و حفاران ترکیه، آمریکایی و فرانسوی در سال‌های گذشته از جنگ تجاوزکارانه علیه سوریه، دست به حفاری در سایت های باستانی وسرقت اشیای عتیقه به منظور نابودی و تخریب میراث فرهنگی سوریه زده اند واین اقدام جنایتی دیگر به جنایات که در حق مردم وتاریخ وتمدن سوریه مرتکب شده اضافه می شود.