یک هیات امارات به ریاست خانم مهره بنت محمد بن راشد آثار عرضه شده در غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی را مورد ستایش قرار داد

دبی – سانا

یک هیات امارات به ریاست خانم مهره بنت محمد بن راشد از غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی بازدید کرد که توسط دکتر غسان عباس دبیر کل غرفه سوریه و مهندس خالد الشمعه مدیر غرفه مورد استقبال قرار گرفت.

یک هیات امارات به ریاست خانم مهره بنت محمد بن راشد آثار عرضه شده در غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی را مورد ستایش قرار داد.

این هیات ضمن بازدید از بخش های مختلف غرفه سوریه در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی از آثار عرضه شده در آن مطلع شد.

هیات امارات همچنین تابلوهای نقاشی نمایشگاه /من سوری هستم/ درباره خود فردی و جمعی را قابل تحسین دانست.