نمایندگی کلیسای روسیه در دمشق عید میلاد حضرت مسیح را جشن گرفت

 دمشق – سانا

نمایندگی کلیسای روسیه در دمشق / کلیسای اسقف اگناتیوس انطاکی/ امروز با برگزاری مراسمی عید میلاد حضرت مسیح را جشن گرفت.

سراسقف موسی الخوری معاون پاتریارک کلیسای ارتدکس رومی انطاکیه و همه شرق و اسقف ارسانی سوكولوف نماینده کلیسای مسکو و روسیه ریاست این مراسم را برعهده داشتند.

سراسقف موسی الخوری در سخنرانی خود به تشریح معانی تولد عیسی مسیح پیامپر دوستی و صلح پرداخت و تاکید کرد که کلیسای ارتدکس در سوریه و روسیه برای 1035 سال یک کلیسا بوده است.

سراسقف الخوری همچنین  از ایستادگی  دولت رهبری و مردم روسیه در کنار مردم سوریه در جنگ علیه تروریسم تقدیر کرد.

تعدادی از کشیشان و شماری از روسیها ساکن دمشق و شماری از اعضای نیروهای مسلح روسیه نیز در مراسم عید میلاد حضرت مسیح حضور داشتند.