تاسیس یک شرکت برای ساخت توربین های بادی تولید برق توسط مهندس جوان سوری ضیاء العبد الله

سویدا – سانا

مهندس مکانیک ضیاء العبد الله 32 ساله طرح جدیدی از توربین بادی را با هدف تولید انرژی تجدیدپذیر و جایگزین به ویژه در پرتو کمبود منابع و دشواری تامین انرژی ابداع کرد.

این جوان سوری از شهرک سلیم در سویدا است و با پروژه خود یک شرکت را تاسیس کرد که تعدادی از فرصت‌های شغلی را فراهم می کند.

مهندس ضیاء العبد الله در مصاحبه با خبرنگار سانا بر اهمیت پروژه خود برای مواجهه با کمبود منابع انرژی و تاثیرات جنگ تاکید کرد.

به گفته این مهندس  جوان، طرحش به وجود باد در فصل زمستان در مناطق مختلف استان سویداء تکیه دارد و برای تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی به عنوان یک سیستم ترکیبی استفاده می کند و در صورت توقف وزش باد این سیستم می تواند با استفاده از انرژی خورشیدی برق تولید کند.