مرکز هماهنگی روسیه داروها و هدایا را تقدیم کودکان بیمارستان دانشگاهی تشرین در لاذقیه کرد

لاذقیه – سانا

مرکز هماهنگی روسیه در پایگاه حمیمیم، داروها، تجهیزات درمانی و هدایا را تقدیم بخش بخش کودکان ودرمان کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان دانشگاه تشرین در لاذقیه کرد.

نماینده مرکز هماهنگی روسیه به خبرنگار سانا گفت: ارتش روسیه امروز بیش از دو و نیم تن تجهیزات پزشکی، داروها و هدایا را تحویل بخش اطفال و درمان کودکان مبتلا به سرطان داد.

رئیس بخش اطفال در بیمارستان دانشگاهی تشرین اظهار داشت که این کمک ها شامل داروها، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد تشنج، داروهای انکولوژی و ضدعفونی کننده ها می شود.

شماری از کودکان از دریافت هدایا ابراز خوشحالی و از کشور دوست روسیه قدردانی کردند.