مخالفت جنبش صلح چک با اقدامات اجباری غرب علیه سوریه

براگ – سانا

جنبش صلح چک مجددا مخالفت خود را با اقدامات اجباری غرب علیه سوریه اعلام و اشغال بخش هایی از اراضی سوریه از سوی نیروهای متجاوز را محکوم کرد.

رئیس این جنبش ميلان كرايتشا به خبرنگار/سانا/ در پراگ گفت: جنبش صلح چک از مبارزات سوریه برای حفظ حاکمیت ملی خود و رعایت قانون بین المللی و منشور سازمان ملل متحد حمایت می کند.

ميلان كرايتشا تاکید کرد که تنها مردم سوریه آینده سیاسی خود را تعیین می کنند.

كرايتشا نیز بر ایستادگی جنبش صلح چک در کنار سوریه برای مقابله با تلاش نیروهای امپریالیستی و متحدان که به دنبال تخریب سوریه از طریق مداخله در امور داخلی آن و حمایت از گروه های تروریستی هستند تاکید کرد.