بیشترین میزان بارندگی در سطح کشور در تلکلخ در استان حمص به ثبت رسید

دمشق – سانا

بیشترین میزان بارندگی 24 ساعت گذشته در سطح کشور در تلکلخ با 31 میلیمتر به ثبت رسیده است که نسبت به سایر مناطق استان حمص رکورد زد.

اداره باران سنجی وزارت کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: میزان بارندگی در میسلون در دمشق و در الزبدانی حومه دمشق به ترتیب 6 و 5 میلیمتر گزارش شده است.

همچنین میزان بارندگی ثبت شده در عين العرب استان سویداء 7، القنیطره 5 ، تلکلخ در استان حمص 31، شهر حمص 23، مارماریتا استان حمص 8، وادی العیون استان حماه 15، مصیاف استان حماه 14،الشیخ بدر استان طرطوس 4 میلیمتر بود.