کشف مقادیر زیادی قرص کپتاگون مخدر که برای قاچاق به خارج از کشور آماده شده بود

درعا – سانا

مقادیر زیادی قرص کپتاگون مخدر که برای قاچاق به خارج از کشور آماده شده بود در مرزهای سوریه و اردن کشف و ضبط شد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: مقامات ذیصلاح مقادیر زیادی قرص کپتاگون را در مرزهای سوریه و اردن کشف و ضبط کردند که برای قاچاق به خارج از کشور آماده شده بود.