حضور سوریه در نشست شورای وزیران اوپک

دمشق-سانا

یکصد و هفتمین نشست شورای وزیران سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت (اوپک) امروز با حضور سوریه آغاز شد.

مهندس بسام طعمه وزیر نفت و منابع معدنی، به نمایندگی از سوریه در این نشست مجازی حضور دارد.

در این نشست، وزرای انرژی و نفت کشورهای عضو  سازمان (اوپک) حضور دارند و در مورد پروژه بودجه سازمان برای سال 2022 و تلاش های دبیرخانه کل برای توسعه این سازمان و توسعه همکاری‌های بین شرکت‌های عربی مربوط به (اوپک) بحث خواهند کرد. 

همچنین در این نشست بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده در زمینه صنعت های نفت، گاز و انرژی، و نیز پیگیری امور زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین به مذاکرات مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و موضوع کنفرانس دوازدهم انرژی عرب خواهند پرداخت.

لینا