وارد شدن بیش از 1069 هزار میلیارد لیر خسارت به بخش صنعتی

دمشق – سانا

زياد صباغ وزیر صنعت تاکید کرد که بخش صنعتی در جریان جنگ تروریستی علیه سوریه متحمل خسارت های بزرگی شده است.

وزیر صباغ طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در اثر جنگ تروریستی علیه سوریه بیش از 1069 هزار میلیارد لیر به بخش صنعت وارد شده است.

وی افزود که شمار تاسیسات بخش خصوصی به 137 هزار واحد صنعتی و صنایع دستی رسیده ‌است که از این رقم 87 هزار کارخانه فعال و 50 هزار کارخانه به حالت تعلیق درآمده اند.

وزیر صنعت ادامه داد: تا پایان سپتامبر گذشته حجم تولید واقعی به 658 میلیارد لیر رسیده‌است در حالی که فروش واقعی به 644 میلیارد بوده ‌است.

صباغ گفت: وزارت صنعت برای تدوین یک طرح جامع برای توسعه صنعت کشاورزی با وزارت کشاورزی هماهنگ و برای غلبه برموانع پیش روی کار بخش صنعتی خصوصی با فدراسیون اتاق‌های صنعت همکاری می کند.

وزیر صنعت خاطر نشان کرد: وزارت صنعت همچنین مشغول همکاری با وزارتخانه‌های امور اجتماعی و کشاورزی برای توسعه و حمایت از صنایع روستایی و عرضه محصولات آن است.