ادامه روند حل و فصل در مرکز شهر المیادین در دیر الزور

دیر الزور – سانا 

روند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب و فراری از خدمت سربازی در دیر الزور همچنان ادامه دارد

خبرنگار /سانا/ در دیر الزور گزارش داد که از صبح امروز تعدادی ازافراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت به مرکز ویژه حل‌ و فصل در شهر المیادین واقع در جنوب شرق دیر الزور  رفتند  تا اوضاع خود را حل و فصل کنند .

ادامه دارد …