صدور مجوز برای اولین منطقه توسعه املاک و مستغلات در دمشق

دمشق – سانا

مجلس اداره کل توسعه و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در وزارت مشاغل عمومی و مسکل، ایجاد اولین منطقه توسعه املاک و مستغلات در دمشق را تصویب کرد.

این مجلس در نشست خود پروژه که توسط شرکت توسعه و سرمایه گذاری «امیسا» برای ایجاد منطقه توسعه املاک و مستغلات در منطقه المزه به نام «امیسا الشام» ارائه شده بود و شامل ایجاد ۵۰۰ آپارتمان را بررسی و به تصویب رساند.