امانوئل کالینزی مسئول هماهنگی پروژه های یونیدو در سوریه استوارنامه خود را تحویل دکتر فیصل مقداد داد

دمشق-سانا

امانوئل کالینزی، مسئول هماهنگی پروژه های یونیدو در سوریه استوارنامه خود را تحویل دکتر فیصل مقداد داد.

بررسی راه های تقویت همکاری بین سوریه و سازمان یونیدو از طریق گسترش فعالیت ها و پروژه های انجام شده توسط این سازمان در سوریه در زمینه های کمک، حمایت فنی و ایجاد توانایی ها محور این دیدار بود.

وزیر مقداد تاکید کرد که سوریه آماده تعمیق همکاری و افزایش مشارکت سازمان در پروژه هایی که هدف آنها تحقق توسعه صنعتی و حمایت از اقتصاد و تلاش برای بهبود سوریه باشد، است.

وی نیز بر اهمیت داشتن نماینده مقیم در سوریه که کارها و پروژه های اجرا شده را به صورت فعال و روزانه پیگیری می کند، تأکید کرد.

وزیر امور خارجه در ادامه گفت: اقدامات اقتصادی یک جانبه اعمال شده بر مردم سوریه مغایر با قانون المللی است و هدف آن آسیب رساندن به مردم سوریه و جلوگیری از توسعه و ممانعت از تلاش های ملی و نیز تلاش های انجام شده توسط سازمان ملل متحد برای احیای اقتصاد ملی و توسعه بین المللی است.

از سوی دیگر نماینده یونیدو بر علاقه این سازمان به ادامه همکاری با دولت سوریه با هدف بهبود زندگی شهروندان و بهبود زودهنگام این کشور، تأکید کرد.

وی نیز آرزوهای خود را برای راه اندازی چند پروژه جدید که پاسخگوی نیازهای مردم سوریه در حوزه های مربوط به سازمان یونیدو و با همکاری سایر سازمان های سازمان ملل متحد و طرف های مربوط در دولت سوریه است، اعلام کرد.

در این دیدار، از طرف سوریه دکتر بشار جعفری، معاون وزیر امور خارجه و مهاجران، دکتر غسان عبید، مدیر اداره مراسم، دکتر عبدالله حلاق، مدیر دفتر ویژه، رانیا الحاج علی و نهله الخیر از اداره سازمان ها و کنفرانس های بین المللی و روی شربجی از دفتر وزیر و از طرف سازمان ملل متحد، پل گاتلیان، هماهنگ کننده پروژه های  یونیدو در سوریه حضور داشتند.

ل.ب