عــاجــل پوتین: چالش ها ما را قوی تر از گذشته می کند و کشورهای غربی نمی توانند کشوری را از اقتصاد جهانی یا ورزش بین المللی حذف کنند

آغاز رسیدگی به وضعیت افراد مسلح وتحت تعقیب در شهرک بصر الحریر و اطراف آن در حومه درعا

درعا-سانا

در ادامه اجرای توافق طراحی شده توسط دولت، روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهرک بصر الحریر و اطراف آن در حومه شمال شرق درعا از امروز آغاز شد.

خبرنگار سانا گزارش داد: از صبح امروز، تعدادی از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و کسانی که از خدمت سربازی متواری شده، به مرکز حل و فصل در شهرک بصر الحریر رفتند تا اوضاع خود را حل و فصل کنند.

شماری از بزرگان و اهالی بصر الحریر از آغاز روند حل و فصل اوضاع در این شهرک و بازگشت امنیت و ثبات به استان ابراز خشنودی کردند.