وزیر برق: هدف قانون شماره 23 افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت و برق است

دمشق-سانا

مهندس غسان الزامل وزیر برق كشورمان تاكيد کرد که هدف قانون شماره 23 سال 2021 ایجاد صندوق حمایت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و افزایش عملكرى انرژی، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت و انرژی الکتریکی مورد استفاده در بخشهای اصلی است.

الزامل عصر امروز در مصاحبه با شبکه السوریه اشاره کرد که هدف این صندوق کاهش انتشار گازهای مضر به محیط زیست، کاهش تغییرات آب و هوایی، افزایش آگاهی شهروندان در مورد اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، گسترش فرهنگ استفاده از آنها و ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد.

الزامل توضیح داد که این صندوق یکی از سیاست های حمایتی دولت است و به تلاش وزارتخانه برای تامین بخاری خورشیدی که فشار را بر شبکه های الکتریکی به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اشاره کرد.

شاهد أيضاً

حمله راکتی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در الشدادی در حومه حسکه

الحسکه-سانا عصر امروز پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه الشدادی در حومه جنوبی الحسکه را هدف …