سود عالی هتل های وزارت گردشگری

دمشق – سانا

اسماعیل ناصر مدیر هتل ها و شرکت های گردشگری در وزارت گردشگری  اظهار کرد که میزان اشغال هتل های وابسته به این وزارت در دوره گذشته در همه هتل ها از 65 درصد فراتر رفته است.

اسماعیل ناصر توضیح داد: هتل های بین المللی متعلق به وزارت گردشگری یعنی داما روز، شیراتون دمشق ، شهبا حلب و استراحتگاه لامیرا از ابتدای سال تا  30-9-2021 میلادی به مجموع گردش مالی بیش از 26.3 میلیارد لیر سوریه دست یافتند..یعنی به میزان 340 درصد نسبت به سال قبلی 2020 و 278 درصد نسبت به سال 2019 افزایش یافت.

مدیر هتل ها و شرکت های گردشگری در وزارت گردشگری خاطر نشان کرد: مجموع سود بدست آمده در این هتل ها طی 9 ماه امسال بالغ بر 12.3 میلیارد لیر سوریه بوده است.