همکاری های علمی وتحقیقاتی بین وزارت منابع آبی و دانشگاه دمشق

دمشق – سانا

وزارت منابع آبی و دانشگاه دمشق یک تفاهم نامه را با هدف تقویت همکاری ها در زمینه های علمی و تحقیقاتی امضا کردند.

براساس تفاهم نامه امضا شده توسط وزیر منابع آبی دکتر تمام رعد و رئیس دانشگاه دمشق دكتر محمد يسار عابدين، دو طرف در محورهای علمی و پژوهشی مربوط به مدیریت منابع آب، مطالعات حوضه های آب سطحی و زیرزمینی، سدها، تأسیسات آبی، آبیاری، آب آشامیدنی، فاضلاب و انرژی های تجدیدپذیر همکاری می کنند.

وزیر دکتر تمام رعد به خبرنگاران گفت: از طریق این تفاهم نامه، وزارت منابع آبی از ظرفیت های دانشگاه دمشق و کادر علمی آن بهره مند می شود به ویژه در سایه چالش های پیش روی بخش منابع آبی از جمله تغییرات آب و هوا و تخریب تاسیسات آبی توسط تروریسم.

به نوبه خود رئیس دانشگاه دمشق توضیح داد: دانشگاه دمشق با امضای این تفاهم نامه نقش علمی عمده ای در بخش مهم و استراتژیک منابع آبی ایفا می کند.

غیاث