در سالروز تاسیس جمهوری خلق چین ، دمشق و پکن متعهد به اصلی توافقنامه همکاری راه ابریشم هستند

دمشق – سانا 

روابط سوریه و چین  همچنان محکم و استوار باقی ماند ، هر دو کشور همچنان کنار هم در قبال چالشها قرار گرفتند و به حمایت از ملت خود ادامه دادند و همچنین روابط بین المللی خود را تقویت کردند .

وجین چند بار خواستار حل و فصل مسالمیت آمیزی بحران سوریه شد و این که خود ملت سوریه سرنوشت این کشور را تعیین می کنند چین هم از جامعه بین المللی خواست که اقدامات یکجانبه تحمیل شده علیه سوریه رفع شود و علاوه بر آن چین بر حفظ  و احترام  حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه بارها تاکید کرده است .

اخیرا بازدید مشاور دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین وانگ یی به دمشق در ژوئیه سال جاری حامل یک پیام به جهانیان بود که مفاد آن چین از سویه حمایت می کند و دخالت های خارجی در این کشور مخالفت می کند 

سوریه نیز به نوبه خود از  حقوق چین  در قبال کشورهای اوربایی که مد نظر داشتند چهره چین  را در رابطه با منبع ویروس کرونا تخریب کنند  دفاع کرده است 

هر دو کشور به اصلی توافقنامه همکاری راه ابریشم متعهد هستند که در همکاری های اقتصادی آنها و ارائه کمک های بشردوستانه و پزشکی چین به سوریه در سال های جنگ و همچنین مبارزه با همه گیری ویروس کرونا منعکس می شود. پکن 300000 دوز واکسن COVID-19 را در اختیار دمشق قرار داده و قصد دارد 500000 دوز دیگر را ارسال کند که از این تعداد 150،000 در ماه ژوئیه دریافت شده است

سوریه و چین در حال  حاضر مشورت های خود  را برای امضای توافق نامه همکاری در چارچوب ابتکار چینی “کمربند و جاده” که با استراتژی رئیس جمهور بشار اسد مبنی بر  حرکت به سمت شرق مطابقت دارد ،انجام می دهتد 

در زمینه آموزش و فرهنگ دو کشور نیز در حال تبادل علم و فرهنگ هستند و در رابطه با آن  سوریه در مجمع گفتگوی بین تمدن های آسیا ، که در چین در سال 2019 برگزار شد ، با ارائه 232 اثر هنری ، شرکت کرد و تعداد سوری هایی که سال گذشته وارد چین شدند به 595 نفر رسید ، از جمله 154 دانش آموز با بورسیه تحصیلی دولت جمهوری خلق چین است .