نیروهای اشغالگر دو اسیر آزاد شده از بازداشتگاه جلبوع را بازداشت کردند

قدس اشغالی- سانا 

نیروهای رژیم اشغالگر دو اسیر از مجموع شش اسیر موفق به آزادشدن از بازداشتگاه شده بودند را بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری معا به نقل از رسانه های اسرائیل گفت که نیروهای اشغالگر دو اسیر  به نام‌های «يعقوب قادری» و «محمود العارضه» را در نزدیکی شهرک الشبلی در الجلیل بارداشت کردند.

شایان به ذکر است که روز دوشنبه گذشته شش اسیر فلسطینی موفق شدند پس از حفر یک تونل موفق به آزاد شدن از بازداشتگاه شدند.