ریاست جمهوری از درگذشت مرحوم محمد دیب دعبول خبر داد

دمشق-سانا

ریاست جمهوری عربی سوریه  از درگذشت محمد دیب دعبول ” أبو سلیم ” که دیشب 4 سپتامبر 2021 میلادی ،  در در سالگی   86 دار فانی را وداع گفت  ، خبر داد.

وی به پاس خدمات برجسته خود در امور اداری و عمومی که در سال 1954 آغاز شد و بیش از هفت دهه به طول انجامید ،  نشان شایستگی برجسته سوریه را در سال 2021 دریافت کرد.